Služby

Všechny služby poskytujeme na vysoké profesionální úrovni

prostřednictvím široké škály prověřených sub-dodavatelů.

PR a Marketingové služby

Účelně promyšlená marketingová a PR kampaň definuje vztah firmy k veřejnosti,

napomáhá zviditelnění firmy na trhu a zvýšení její prestiže.

Reklama a nákup médií

Účelně zvolená reklamní kampaň napomáhá zvýšit povědomí firmy jak u široké tak

případně u úzce profilované veřejnosti, napomáhá zviditelnění firmy na trhu a zvýšení její

prestiže.

Školení, semináře, konference

Firemní prezentace, školení nebo odborný seminář Vám umožní zviditelnit se v rámci

konkrétní cílové skupiny a navázat osobní kontakty s potenciálními zákazníky, což v

nemalé míře vede ke zvýšení obchodního obratu firmy.

Zábavné, oddechové a sportovní akce

Jsou nezbytnou součástí firemní kultury a díky neformální atmosféře těchto akcí vedou

obvykle k upevňování jak obchodních tak osobních vztahů mezi lidmi.

Speciální akce/incentiva

Slučují pracovní atmosféru s příjemnou atmosférou dovolené a umožňují načerpat nové

síly a inspiraci. V nemalé míře jsou dobrým motivačním prostředkem jak pro Vaše

zaměstnance tak pro obchodní partnery.